TandartsPraktijk Ann MalfaitWelkom bij de tandartspraktijk Malfait Ann

Welkom op de website van tandarts Malfait Ann, tandarts te Lauwe. U vindt hier alle informatie over mijn tandartspraktijk, de openingstijden van de praktijk, hoe een afspraak te maken, onze werkdomeinen, enz... Bekijk eens rustig deze site en plaats mij bij uw favorieten. Zo blijft u op de hoogte van de vakantieregeling, mogelijke veranderingen in de praktijk en interessante medische informatie.

Heeft u opmerkingen over de website of wenst u bepaalde zaken geplaatst te zien, stuur mij dan gerust een mailtje en ik zal uw suggestie met aandacht lezen.


In het licht van de heel precaire en snel evoluerende toestand hebben het  Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) een gezamenlijk standpunt ingenomen om maatregelen te adviseren dewelke een verdere verspreiding van het Corona virus zoveel als mogelijk voorkomen.

Sommige efficiënte beschermingsmiddelen zijn onvoldoende beschikbaar door gebrek aan toelevering en daarom wordt aangeraden aan de Vlaamse tandartsen om vanaf maandag 16 maart 2020 nog enkel de noodzakelijke en urgente  behandelingen uit te voeren.

Wat zijn die behandelingen ?

abcessen

trauma door (onge)val

pulpitis (ontsteken zenuwkanaal met ondraaglijke pijn


Hoe worden deze in coronatijden behandeld ?

Zoveel mogelijk medicamenteus, enkel in uiterste nood wordt een boor gehanteerd


Patiënten die in de komende weken een afspraak hebben worden in de mate van het mogelijke verwittigd, bij vragen kunt u steeds zelf de tandarts bereiken Als de urgente behandeling kan doorgaan zal uw tandarts de nodige hygiënische informatie verstrekken zodat dit veilig kan doorgaan.


Patiënten met symptomen zoals ademhalingsklachten, hoest- of niesklachten zullen niet in aanmerking komen voor behandeling in de privépraktijk.

Tandarts Ann Malfaiit