Wachtdiensten

De tandarts van wacht is minstens telefonisch bereikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 9u00 en 18u00.

De patiënt wordt na telefonische afspraak zo snel mogelijk behandeld. Tijdens de wachtdienst wordt de behandeling beperkt tot het urgente karakter van de aandoening. Dit impliceert dat de interventie minimaal is.

Wachtdienst 0903 39969