Het jaarlijks zomerverlof gaat door van 21 juli  tot en met 15 augustus.